540 2013 Endringsartikkel 730

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 13:38 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 730
Forslagsdato 2013-12-10 09:47:19
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3 Autotransformator
Forslagstekst I dagens punkt d) som omhandler overgangen fra AT- til BT-system er dagens krav formulert slik:

d) Dersom AT-systemet bygges kun på deler av en strekning kan det også være behov for to transformatorer i enden ved overgang til konvensjonelt system.

  1. Det skal verifiseres gjennom beregninger om det er behov for to parallelle transformatorer.

Formuleringen er noe svak formulering da dette er viktig å undersøke. Dessuten kan det tenkes at det blir nødvednig med mer enn to enheter. Forslag til nytt krav:

Autotransformatorer ved overgang til BT-system: Dersom AT-systemet bygges kun på deler av en matestrekning skal det undersøkes om det vil være behov for to transformatorer i overgangen mellom AT- og BT-system.

  1. Verifikasjon: Dette behovet skal verifiseres ved beregninger.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre fordi sannsynligheten for overbelastning av komponenter blir noe mindre.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre fordi sannsynligheten for overbelastning av komponenter blir noe mindre.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Bedre fordi sannsynligheten for overbelastning av komponenter blir noe mindre.

2.6 K - kapasitet

Bedre fordi sannsynligheten for overbelastning av komponenter blir noe mindre.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK men teksten bør formuleres slik:

Autotransformatorer ved overgang til BT-system: Ved bygging av AT-systemet på deler av en matestrekning skal det undersøkes om det er behov for to transformatorer i overgangen mellom AT- og BT-system.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok slik fagansvarlig skriver

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK, men er dette strengt tatt kravendring. Er ikke dette bare en presisering.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres