540 2013 Endringsartikkel 732

Revisjon per 22. jan. 2014 kl. 15:06 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 732
Forslagsdato 2013-12-10 10:09:38 Endret 2013-12-20 13:00
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.1 Plassering av autotransformatorer
Forslagstekst I dag står det formulert i krav c) at en må ta hensyn til begyggelse ved plasering av autotransformatorer.

I tillegg til dette foreslåes det krav til utformingen av bygningen for autotransformatorer om de må plasseres nært steder der personer oppholder seg. Dessuten trenges det et krav om at oljeisolerte autotransformatorer ikke får plaseres i tunneler. Forslag til nye krav:

a) Tunneler: Autotransformatorer skal i henhold til veiledning til FEF så langt det er praktisk mulig ikke plasseres i tunnel.

  1. Utførelse: For tunneler opp til 12 km skal autotransformatoravstanden tilpasses mellom 6 og 12 km slik at autotransformatorene plasseres på utsiden av tunnelen.
  2. Utførelse: For tunneler over 12 km skal veiledningen til FEF følges, som krever at oljefylte transformatorer plasseres i rom for høyspenningsanlegg som har trykkavlastning atskilt fra adkomst og rømningsveier.
  3. Betingelse til 2: Teknologi skal konfereres ved plassering av autotransformator i tunneler.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Bedre ved at det planlegges sikkrere anlegger.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Etter flere runder med diskusjon er en enige om denne tekste. OK 10.01.2014 - Etter intern gjennomgang har en kommet frem til at kravformulering i forslagsteksten er ok iht. tolkning av krav stilt i FEF 2006.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Opprinnelig forslag er skjerpet av fagansvarlig uten at begrunnelsen for dette er dokumentert

OK etter oppklarende kommentarer

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres