540 2013 Endringsartikkel 733

1 Endringsinformasjon

EndringsID 733
Forslagsdato 2013-12-10 10:14:31
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.1 Plassering av autotransformatorer
Forslagstekst Det er i dagens formuleringer bare indirekte forklart at det er impedansreleene i matestasjoner som er hovedvern for autotransformatorene. Et eksplisitt krav om dette trenges og foreslåes slik:

Vern for autotransformatorene: Impedansrele i mateenhetene skal normalt fungere som hovedvern for autotransformatorene.

  1. Unntak: Om autotransformatorene av noen spesiell grunn plasseres i eget rom for transformator i bygning skal alle de vern og utstyr som er vanlig for slike installasjoner vurderes.
  2. Dokumentasjon: Alle vurderinger skal dokumenteres og begrunnes.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Noe bedre fordi det eksplisitt er beskrevet at det må tas spesielle hensyn om autotransformatoren plaseres i bygging.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, men dette er vel strengt tatt ett nytt krav, har derfor endret type endring fra "Presisering" til "Nytt krav"

Det eneste som står om vern er i læreboktekst.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres