540 2013 Endringsartikkel 735

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 13:44 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 735
Forslagsdato 2013-12-10 10:27:56
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 4.2 Seksjonering av AT-nettet
Forslagstekst I dagens utgave av Teknisk regelverk er det et krav a) om seksjonering av AT-lederne ved hver autotransfromator. Imidlertid står det ikke noe om hvor disse bryterne skal plasseres. Følgende underkrav foreslåes:
  1. Utførelse: Normalt skal bryterne for seksjonering være rett ved autotransformatorene.

I tillegg foreslåes følgende læreboktekst som forklarer kravet:

Når bryterne plasseres rett ved autotransformatorene vil ikke AT-lederne over stasjoner kunne kobles ut separat slik som kl-anlegget kan. Ønskes dette må bryterne være plassert ved innkjør A og B. Imidlertid vil dette bli kostbart ved at styre- og hjelpestrøm for manøvermaskin må framførs til disse stedene. Ulempen ved ikke å plassere bryterne ved autotransformatorene er at hele kl-anlegget mot neste autotransformator må kobles ut de gangene det er behov for å koble ut AT-lederne over en stasjon. Imidlertid forventes det å være sjeldent at AT-lederne over en stasjon må kobles ut.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Muligens noe mindre.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, men teksten må vare som følger:

  1. Utførelse: Bryterne for seksjonering skal være rett ved autotransformatorene.
  2. Unntak: Bryterne kan, der stasjonsutforming gjør det hensiktsmessig for frakobling, ha disse plassert ved hovedinnkjør signalene.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK, men begrepet rett ved bør erstattes med et mer presist begrep

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres