540 2013 Endringsartikkel 739

1 Endringsinformasjon

EndringsID 739
Forslagsdato 2013-12-10 10:51:52
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 8.3 Overspenningsvern
Forslagstekst I forbindelse med krav a) om overspenningsavledere er det et underkrav som er formulert slik:
  1. I tillegg bør det vurderes å ha ekstra jordspyd i forbindelse med mastefundamenter, noe som også vil bidra til en bedre overspenningsbeskyttelse av anleggene.

Dette foreslåes fjernet fordi behovet for jordelektroder synest å være mye mindre enn dette kravet tilsier. Det foregår egne vurderinger av behovet for jordelektroder og noen utrednigner er allerede utført. Status på dette syenst å være at det kun trenges jordelektroder ved autotransformatorene og matestasjoner. Ved å unngå så omfattende bruk av jordelektroder kan store besparelser gjøres. Dette underkravet foreslåes derfor fjernet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres