540 2013 Endringsartikkel 740

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 13:58 av Fm (diskusjon | bidrag) (Endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 740
Forslagsdato 2013-12-10 11:00:55
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 12 Returkrets
Forslagstekst I dette avsnittet står det et krav om at returledning skal vurderes av hensyn til lokalt magnetfelt rundt kl-anlegget:

a) Det skal vurderes om returledning kan være nødvendig av hensyn til lokalt magnetfelt rundt kontaktledningsanlegget.

Dette synest for strengt at det skal vurderes. Dette fordi det synest å være usansynlig at det finnes noen steder i Norge der dette kan bli et problem. Dessuten bør også induksjon nevnes. Derimot kan det bli problemer med stor returstrøm gjennom stasjoner med enkeltisolerte sporfelter og at returledere derfor bør vurderes i slike tilfeleler. Dette er formulert i et eget krav med i eget forslag til endrign. Kravet ovenfor foreslåes endret fra skal-krav til bør-krav, slik:

a) Returledere i helt spesielle tilfeller: Det bør vurderes om returledning er nødvendig av hensyn til lokalt magnetfelt rundt kontaktledningsanlegget og induksjon av støyspenninger.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Gruppa har kommet fram til at kravet fjernes helt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK i h.t. fagansvarligs innstilling

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres