540 2013 Endringsartikkel 741

1 Endringsinformasjon

EndringsID 741
Forslagsdato 2013-12-10 11:12:43
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 16 Forberedelse til AT-system
Forslagstekst I dette avsnittet står det i dag at det skal ved planleggingen og gjennomføringen av kl-fornyelsen minst tas hensyn til en del punkter i læreboktekst. Det synest for svakt at disse punktene bare er formulert som en læreboktekst. Da er heller ikke de modale hjelpeverbene "skal" og "bør" brukt. Visst kl-anlegget ikke bygges uten nødvendige forberedelser til AT-system blir blir det kostbare ombygginer. I dag, flere år etter disse formuleringene ble gjort, synest det enda mindre fornuftig å ikke ta hennsyn til dette. Følgende nye krav foreslåes derfor:
  1. Utførelse: Master og fundamenter skal tilpasses AT-system.
  2. Utførelse: Det bør prosjekteres med færrest mulig kryssinger av sporet.
  3. Utførelse: Avstanden mellom kl-master ved kryssing av sporet (sidebytte) bør ikke være lengre enn 35 m.
  4. Utførelse: Forberede for fremtidig seksjonering av AT-ledninger og kontaktledning bør utføres slik som det vil bli nødvendig i fremtidig AT-systemet.
  5. Utførelse: Dimensjonering av beskyttelsesjording skal gjøres slik at den tilfredsstiller kravene når det bygges AT-system.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, Men tekst må endres til:

3. Utførelse: Ved kryssing av sporet (sidebytte) skal systemtegning for kryssing med AT-leder benyttes slik at krav til utnyttelse og utbøying overholdes.

4. Utførelse: Forberedelse for fremtidig seksjonering av AT-ledninger og kontaktledning bør utføres for det fremtidige AT-systemet.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, men er skeptisk til "bør" krav. (pkt 4.)

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres