540 2014 Endringsartikkel 1005

Revisjon per 26. jan. 2015 kl. 11:10 av Biol (diskusjon | bidrag) (540 2014 Endringsartikkel 1005 - Ferdig behandlet og lagt inn i teknisk regelverk)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1005
Forslagsdato 08.12.2014
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2 Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer
Forslagstekst Dagens tekst er formulert slik:

a) Avstand mellom autotransformatorer: Autotransformatorene bør plasseres med en gjennomsnittlig avstand på om lag 10 km.

  1. Unntak: Maksimal avstand mellom to påfølgende autotransformatorer skal ikke overstige 12 km.
  2. Unntak: Tettere avstand bør vurderes av hensyn til nærliggende bebyggelse og kritiske/viktige langsgående installasjoner som vurderes til å være spesielt utsatt for påvirkning fra andre systemer.

Etter gjennomgang av kravene angående koblingsanlegg er det i saksdokument nr.: 201302483-7 foreslått følgende endring:

a) Avstand mellom autotransformatorer: Avstand mellom autotransformatoren bør være om lag 10 km og skal mellom to påfølgende autotransformatorer ikke overskride 12 km.

  1. Unntak: Tettere avstand bør vurderes av hensyn til nærliggende bebyggelse og kritiske/viktige langsgående installasjoner som vurderes til å være spesielt utsatt for påvirkning fra andre systemer.
  2. Utførelse: Autotransformatorer skal plasseres ved hver avgang for enfaset koblingsanlegg.
  3. Utførelse: Tofaset koblingsanlegg med belastbart nullpunkt kan erstatte autotransformator(er).
  • Tofaset koblingsanlegg uten belastbart nullpunkt påvirker ikke plassering av autotransformatorer.
  • Antall autotransformatorer og belastnignsevne må vurderes.

Der punktene om plassering i forbindelse med koblingsanlegg er nye krav.

Referansedokumenter Saksdokument nr.: 201302483-7

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

I dag finnes kun krav for autotransformatorer for enfasede koblingsanlegg. Med dette kravet gis føringer for tilfeller som forventes å komme. Påliteligheten forventes å øke noe ved at slike føringer gis.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten økes noe av samme grunn som over.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravet har å gjøre med dimensjonering og påvirker neppe vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten påvirkes ikke.

2.5 L - levetid

Levetiden påvirkes ikke.

2.6 Ø - økonomi

Kostnadene for investering kan bli påvirket positivt om overdimensjonering unngås.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Saksdokument nr.: 201302483-7.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 14:15 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK (Teltor)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres