540 2014 Endringsartikkel 1006

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1006
Forslagsdato 08.12.2014
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 4.1 Seksjonering av kontaktledningsnettet
Forslagstekst Nytt krav:

d) Seksjonering av kontaktledningen i forbindelse med koblingshus og matestasjoner: Kontaktledningsseksjon skal normalt plasseres rett utenfor koblingshus eller matestasjon.

  1. Unntak: På stasjonsområder følges krav gitt i Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Plassering av seksjonsfelt ved hovedsignal.
Referansedokumenter Saksdokument nr.: 201302483-7

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Dette kravet finnes ikke i dag i regelverkets kapittel om AT-system og med innføring av dette (og hennvisningen) forventes det en bedring av pålitelighet ved at uheldige løsninger ikke bygges.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten kan bli påvirket av samme grunn som over.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet kan bli påvirket av samme grunn som over.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten påvirkes ikke.

2.5 L - levetid

Neppe noen innvirkning på levetid fordi seksjonsskiller uansett vil måtte bygges.

2.6 Ø - økonomi

Neppe noen innvirkning på kostnadene fordi seksjonsskiller uansett vil måtte bygges.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Saksdokument nr.: 201302483-7.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring anbefales. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 14:17 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres