Forskjell mellom versjoner av «540 2015 Endringsartikkel 1273»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Behandlet i godkjenningsrådet)
m (Konklusjon: Endret status til behandlede endringsartikler)
 
Linje 66: Linje 66:
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
 
Endringen gjennomføres
 
Endringen gjennomføres
[[Kategori:Godkjente endringsartikler]]
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]
 
 
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --
 

Nåværende revisjon fra 29. jan. 2016 kl. 10:07

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1273
Forslagsdato 11.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 8: Mate-, forsterknings- og forbigangsledning
Avsnitt 2.2 Fremføring og forlegning
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6 - Jording og returkrets:

Følgende tekst bør utgå, da dette behandles i 510/6 Jording og returkrets:


"Ved fremføring av mateleder og returleder/ gjennomgående jordleder på samme masterekke: Isolatorbeslag skal tilkobles gjennomgående jordleder/returleder som forbindes til skinnegang med maks 1 km mellomrom. Dette skal koordineres mot signalanlegget."

og

"Mateleder uten jordleder/returleder på samme masterekke: Ved masterekke nært til skinnegangen skal isolatorbeslagene jordes direkte til skinnestreng eller samlejord. Ved masterekke fjernt fra skinnegangen skal egne jordingselektroder anordnes."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravet er flytte og behndlet i Felles elektro.

2.2 A - tilgjengelighet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.4 S - sikkerhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.5 L - levetid

Se tekst for R - pålitelighet.

2.6 Ø - økonomi

Se tekst for R - pålitelighet.

2.7 K - kapasitet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Fjernet teksten som foreslått i Endringsforslaget otg tilført følgende tekst for henvisning til krav stilt andre steder i Teknisk regelverk. Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Felles elektro --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 14. des. 2015 kl. 16:04 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres