540 2016 Endringsartikkel 1444

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1444
Forslagsdato 06.06.2016
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 7 Konstruksjoner
Avsnitt 3.1 Stålmaster
Forslagstekst I møte den 29. februar 2016 og 2. mars 2016 om læringspunkter etter erfaringer fra bygging av pilotstrekningen for AT-system på Sørlandsbanen, kom det frem ønske om et regelverkskrav som tar hennsyn til at kl-master som får brytere ikke må ha andre komponenter påmontert. Spesielt åk skaper store problemer på slike master.

Forslag til kravtekst:

c) Planlegging av utstyr i kl-master: kl-master der det monteres opp brytere, bør ikke få påmontert andre komponenter, f.eks. åk, som skaper plassproblemer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet da komponenter ikke kommer i konflikt med hverandre.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt vedlikeholdbarhet da komponenter ikke kommer i konflikt med hverandre.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Bedret da en ikke trenger å bygge om etter at man oppdager konflikter mellom flere komponenter.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales innført med følgende reviderte tekst: b) Komponenter i stålmaster: Det skal gjøres en koordinering der det monteres flere typer komponenter i stålmastene for å unngå konflikter mellom montasjen av komponentene.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 15:49 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

Finnes det en annen løsning for brytere der det er åk? --Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:42 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:13 (CEST)

4.4 Teknologi

ok, --Tore Telstad (diskusjon) 5. sep. 2016 kl. 11:03 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --