Forskjell mellom versjoner av «546 2019 Endringsartikkel 2423»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Opprettet)
 
Linje 1: Linje 1:
 +
= Endringsinformasjon =
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| EndringsID || 2423
 +
|-
 +
| Forslagsdato || 30.08.2019
 +
|-
 +
| Forslagsstiller || Stanislav Pika
 +
|-
 +
| Klassifisering || Kravendring
 +
|-
 +
| Bok || 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
 +
|-
 +
| Kapittel || 7 Sonegrensebryter
 +
|-
 +
| Avsnitt ||
 +
|-
 +
| Forslagstekst || Krav om sonegrensebryter i Teknisk regelverk har blitt vesentlig redusert i forrige utgave. Som oppfølging av dette arbeidet har vi gått gjennom kravene til prosjektering og bygging av sonegrensebryter som vil gjelde den sjeldne gangen denne likevel blir aktuelt å bygge. Resultatet ble et forhåpentligvis mer oversiktelig regelverk uten misvisende krav, hovedsakelig slike som:
  
 +
1. Gjelder uansett (FEF, andre lover og forskrifter, andre deler av Teknisk regelverk)
 +
2. Legger implisitt opp til utforming som kiosk
 +
3. Håndteres (og håndheves) av andre enn Teknologi og regelverk
 +
 +
Vedlagte fil «Sonegrensebryter krav gjennomgang.ods» inneholder en tabell hvor hvert krav (i linjer) vurderes etter noen parametere (i kolonner). Noen av parametrene er objektive (slike som «Gjelder uansett?») og noen er ganske subjektive (slike som «Føles feil? (bare magefølelse)»), men jeg prøver likevel å gjøre totalt sett mest mulig objektiv vurdering før jeg anbefaler å fjerne, beholde eller legge til et krav.
 +
 +
Forslaget til nytt regelverk har vært på høring, og det har blitt gjort noen justeringer basert på høringskommentarene. Det resulterende forslaget finnes her:
 +
 +
* Prosjekteringskapittelet: https://trv.banenor.no/wiki/Bruker:Stanislav_Pika/Sandkasse/Banestr%C3%B8mforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter
 +
* Byggingskapittelet: https://trv.banenor.no/wiki/Bruker:Stanislav_Pika/Sandkasse/Banestr%C3%B8mforsyning/Bygging/Sonegrensebryter
 +
 +
Legg merke til at alle krav i byggingskapittelet foreslås fjernet, og prosjekteringskapittelet foreslås plassert under "Prosjektering og bygging" på samme måte som for tidligere reviderte kapitler.
 +
|-
 +
| Referansedokumenter ||
 +
|}
 +
= Vurdering av endringen =
 +
== R - pålitelighet ==
 +
== A - tilgjengelighet ==
 +
== M - vedlikeholdbarhet ==
 +
== S - sikkerhet ==
 +
== L - levetid og kapasitet ==
 +
== Ø - økonomi ==
 +
== K - klima og miljø ==
 +
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 +
 +
== Høringskommentarer ==
 +
= Innstilling fra fagansvarlig =
 +
= Behandling i godkjenningsrådet =
 +
== Trafikk ==
 +
== Prosjekter ==
 +
== Infrastruktureier ==
 +
== Teknologi ==
 +
== Konklusjon ==
 +
Endringen gjennomføres/forkastes
 +
[[Kategori:Endringsartikler]]
 +
 +
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --

Revisjonen fra 2. sep. 2019 kl. 10:11

Endringsinformasjon

EndringsID 2423
Forslagsdato 30.08.2019
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Sonegrensebryter
Avsnitt
Forslagstekst Krav om sonegrensebryter i Teknisk regelverk har blitt vesentlig redusert i forrige utgave. Som oppfølging av dette arbeidet har vi gått gjennom kravene til prosjektering og bygging av sonegrensebryter som vil gjelde den sjeldne gangen denne likevel blir aktuelt å bygge. Resultatet ble et forhåpentligvis mer oversiktelig regelverk uten misvisende krav, hovedsakelig slike som:

1. Gjelder uansett (FEF, andre lover og forskrifter, andre deler av Teknisk regelverk) 2. Legger implisitt opp til utforming som kiosk 3. Håndteres (og håndheves) av andre enn Teknologi og regelverk

Vedlagte fil «Sonegrensebryter krav gjennomgang.ods» inneholder en tabell hvor hvert krav (i linjer) vurderes etter noen parametere (i kolonner). Noen av parametrene er objektive (slike som «Gjelder uansett?») og noen er ganske subjektive (slike som «Føles feil? (bare magefølelse)»), men jeg prøver likevel å gjøre totalt sett mest mulig objektiv vurdering før jeg anbefaler å fjerne, beholde eller legge til et krav.

Forslaget til nytt regelverk har vært på høring, og det har blitt gjort noen justeringer basert på høringskommentarene. Det resulterende forslaget finnes her:

Legg merke til at alle krav i byggingskapittelet foreslås fjernet, og prosjekteringskapittelet foreslås plassert under "Prosjektering og bygging" på samme måte som for tidligere reviderte kapitler.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

A - tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

L - levetid og kapasitet

Ø - økonomi

K - klima og miljø

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Prosjekter

Infrastruktureier

Teknologi

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --