Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Master»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Endret til Bane NOR)
(Lagt inn krav-ID for hele kapitlet)
 
Linje 12: Linje 12:
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
  
a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:04140'''''
 +
 +
a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.</onlyinclude>
  
 
Se forøvrig [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Linjebefaring|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]] for krav til linjebefaring.
 
Se forøvrig [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Linjebefaring|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]] for krav til linjebefaring.
Linje 18: Linje 20:
 
=== Fundamenter ===
 
=== Fundamenter ===
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04141'''''
 +
 
a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke  
 
a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke  
bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.  
+
bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04142'''''
 +
 
b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på  
 
b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på  
fundamentet.  
+
fundamentet.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04143'''''
 +
 
c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende  
 
c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende  
 
frostsprenging.  
 
frostsprenging.  
# Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.  
+
# Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.</onlyinclude>
  
 
=== Barduner ===
 
=== Barduner ===
  
a) Eventuelle [[Definisjon:Bardun|barduer]] bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.
+
<onlyinclude>'''''TRV:04144'''''
 +
 +
a) Eventuelle [[Definisjon:Bardun|barduer]] bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.</onlyinclude>
  
 
== Tremaster ==
 
== Tremaster ==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04145'''''
 +
 
a) Alle stolper ''skal'' ha topphette. ([FEF] §6-2)  
 
a) Alle stolper ''skal'' ha topphette. ([FEF] §6-2)  
 
+
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04146'''''
 +
 
b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten  
 
b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten  
# Store skader bør utbedres snarest.  
+
# Store skader bør utbedres snarest.</onlyinclude>
  
 
Se for øvrig [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Råte|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]] for krav med hensyn til råte.
 
Se for øvrig [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Råte|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]] for krav med hensyn til råte.
Linje 43: Linje 57:
 
== Betongmaster ==
 
== Betongmaster ==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04147'''''
 +
 
a)  Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.
 
a)  Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.
 
+
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04148'''''
 +
 
b)  Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.  
 
b)  Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.  
 
# Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.  
 
# Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.  
 
+
</onlyinclude>
 
== Stålmaster ==
 
== Stålmaster ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04149'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.}}
 
{{sikkerhetskrav|a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.}}
# Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.  
+
# Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.</onlyinclude>
  
 
Se for øvrig [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Rust|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]] for krav med hensyn til rust.
 
Se for øvrig [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Rust|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]] for krav med hensyn til rust.

Nåværende revisjon fra 3. jun. 2020 kl. 11:49

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av master i Bane NORs banestrømforsyning.

Master finnes normalt som gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Master i banestrømforsyningen

2 Generelt

TRV:04140

a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.

Se forøvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav til linjebefaring.

2.1 Fundamenter

TRV:04141

a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.

TRV:04142

b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på fundamentet.

TRV:04143

c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.

  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

2.2 Barduner

TRV:04144

a) Eventuelle barduer bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.

3 Tremaster

TRV:04145

a) Alle stolper skal ha topphette. ([FEF] §6-2)

TRV:04146

b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten

  1. Store skader bør utbedres snarest.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav med hensyn til råte.

4 Betongmaster

TRV:04147

a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.

TRV:04148

b) Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.

  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

5 Stålmaster

TRV:04149

Sikkerhetskrav a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.

  1. Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav med hensyn til rust.