550 2014 Endringsartikkel 719

Revisjon per 23. jan. 2015 kl. 11:35 av Jetsaf (diskusjon | bidrag) (Konklusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


1 Endringsinformasjon

EndringsID 719
Forslagsdato 03.12.2013
Forslagsstiller Terje Sivertsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 3.3.1.g
Forslagstekst Erstatte første setning med: “Akseltellersystemets tellepunkt skal festes til skinnelivet med gjennomgående, syrefaste rustfrie bolter”.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen begrunnes i behovet for å sikre at fremtidige anskaffelser av akseltellersystemer stiller som krav at tellepunktene skal monteres med syrefaste rustfrie bolter, se tiltak T-304 i fareloggen fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

Bruk av syrefaste rustfrie bolter er gunstig for akseltellersystemenes RAMS-ytelse.

2.1 R - pålitelighet

Se ovenfor.

2.2 A - tilgjengelighet

Se ovenfor.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se ovenfor.

2.4 S - sikkerhet

Se ovenfor.

2.5 L - levetid

Bruk av syrefaste rustfrie bolter forlenger akseltellersystemenes levetid.

2.6 Ø - økonomi

Bruk av syrefaste rustfrie bolter utgjør en ubetydelig kostnad.

2.7 K - kapasitet

Bedre RAMS-ytelse for akseltellersystemene gir bedre kapasitet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Farelogg fra prosjektet Akseltellere Drammenbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Presiseringen håndteres som en kravendring, og kan gjennomføres uten innvendinger.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Referansedokumentet bør legges inn som vedlegg (farelogg, pkt. T-304) før vurdering kan gjennomføres.--Christopher Schive (diskusjon) 5. jan. 2015 kl. 14:56 (CET)

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --