550 2017 Endringsartikkel 1637

Revisjon per 20. jan. 2018 kl. 19:00 av Rho (diskusjon | bidrag) (Konklusjon: Endret kategori.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1637
Forslagsdato 13.01.2017
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10
Avsnitt 5
Forslagstekst For elektroniske sikringsanlegg bør det spesifiseres hvordan kryssningsbarrieren skal fungere dersom det ikke er stilt togvei inn på stasjonen. Følgende krav foreslås lagt til for elektroniske anlegg:

For tog som kjører inn på stasjonen uten at det er stilt signal skal kryssingsgruppen fungere som en repetergruppe.

Unntak: Kryssingsgruppen skal fungere som signalgruppe (AY = 0) dersom det er stilt konflikterende ruter gjennom påfølgende sporveksel.

Kryssingsgruppen skal fungere som repetergruppe dersom stasjonen ligger på lokal skifting.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravene beskriver hvordan ATC-kryssingsbarriere skal fungere for situasjoner som ikke er beskrevet i dag, og bør derfor tas inn i regelverket.

Kravene er begrenset til å gjelde for elektroniske anlegg. Dette begrunnes med at det vil være uhensiktsmessig kostbart å endre løsningen som i dag er implementert eller planlagt på stasjoner med releanlegg.

Formulering er justert noe i forhold til forslaget:

Nytt krav) For tog som kjører inn på stasjonen uten at det er stilt signal for toget skal kryssingsgruppen fungere som en repetergruppe.

Unntak: Kryssingsgruppen skal fungere som signalgruppe (AY = 0) dersom det er fastlagt annen togvei som har felles del med innkjørtogveien eller dens sikkerhetssone.

Nytt krav) Kryssingsgruppen skal fungere som repetergruppe dersom området er frigitt for lokal skifting.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Marginal bedring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen vesentlig endring

2.7 K - kapasitet

Ingen merkbar endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Funksjonaliteten som beskrives i endringene er utarbeidet i samarbeid med Trafikk.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:51 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:48 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:35 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:24 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --