550 2017 Endringsartikkel 1665

Revisjon per 30. jan. 2017 kl. 17:06 av Aasarn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1665
Forslagsdato 24.01.2017
Forslagsstiller Tormod Helling
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Kap. 5 Forriglingsutrustning
Avsnitt 3 Sikkerhetsavstand
Forslagstekst I tabell 1 Sikkerhetsavstander

Bak sluttpunkt ved togvei (NSS) - på stasjon - Sikkerhetsavstand mot Arbeidsområde kreves 250 m.

Siden det ikke skal foregå togbevegelser i arbeidsområder bør en kunne harmonisere dette med hinderfritt, altså 150 m. Dette vil også harmonisere med bruk av magneter.

Forslag å endre sikkerhetsavstanden bak sluttpunktet for togvei på stasjonen (NSS) mot arbeidsområde til 150 m.

Ble diskutert med Ronald Hortman 02.12.2016

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forskjellig sikkerhetsavstand i den sammenhengen det dreier seg om her er ikke hensiktsmessig og det er ikke forbundet med økt risiko gitt forutsetningene om virksom ATC. Legges inn i tabell over sikkerhetsavstander.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen gir samsvar mellom sikkerhetsavstander under sammenfallende forutsetninger.

Kravendringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 18:34 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2017 kl. 20:49 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 14:53 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 28. jan. 2017 kl. 00:16 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --