550 2018 Endringsartikkel 1881

Revisjon per 8. jan. 2018 kl. 13:51 av Jetsaf (diskusjon | bidrag) (Ny endringsartikkel opprettet)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 1881
Forslagsdato 26.10.2017
Forslagsstiller Terje Johansen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 9
Avsnitt 3.5
Forslagstekst Ved innføring av BUES -2000 og beregning av varslingstid har det kommet opp behov for å medregne reaksjonstiden på anlegget når det man beregner varslingstiden. Det kan også gjelder eventuelt andre typer anlegg i fremtiden. Vi har da et forslag på at Veisikringsanleggets spesifikke reaksjonstid(ReT) medregnes.

Det kommer fram i vedlegget hvordan vi foreslår at det kommer fram i formlene og i tekst. Dette er markert med grønt.

Referansedokumenter

Forslag til endring Ka9. avsnitt 3.5.3 tejo.pdf

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

A - tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

L - levetid

Ø - økonomi

K - kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Prosjekter

Infrastruktureier

Teknologi

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --