553 2018 Endringsartikkel 1732

Revisjon per 1. feb. 2018 kl. 15:45 av Rho (diskusjon | bidrag) (Konklusjon: Endret kategori.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1732
Forslagsdato 15.03.2017
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Kravendring
Bok 553 Signal, kontroll
Kapittel 4
Avsnitt Flere
Forslagstekst Mange tilfeller av feil i forbindelse med installasjon og kontroll av ATC har vist at det er behov for skjerping av kontroll av utførelse (og prosjektering). Noen av feilene har vært sikkerhetsfeil.

Derfor foreslås det at: - I kontrollhåndboka flyttes ATC-baliser og kodere til avsnitt 6.2.5 (høy risiko) - I kontrollhåndboka fjernes fotnote i tabell i avsnitt 6.3.2 - Nytt avsnitt i veiledning til kontrollhåndboka, som beskriver prosjektering og kontroll ved midlertidige hastighetsnedsettelser. -Vurdere krav om prosjekteringskontroll i forbindelse med ATC i 550 (se kl).

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

ATC-baliser/kodere flyttes fra 6.2.4 til 6.2.5 i kontrollhåndboka.

Det legges til nytt avsnitt 4.1 i veiledning til kontrollhåndboka.

Lenker til veiledning legges inn i 550 kapittel 10 avsnitt 6.1 og 553 kapittel 4, vedlegg a, avsnitt 4.

2.1 4.1 Utførelse og kontroll ved midlertidige hastighetsnedsettelser

Ved prosjektering, etablering og fjerning av midlertidige hastighetsnedsettelser kreves minimum to personer hvor begge må ha gyldig sertifisering i gjeldende ATC-utrustning.

Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhet

 • Nedsettelsen skal prosjekteres av to personer som begge foretar uavhengig beregninger på bakgrunn av tilgjengelig informasjon i løfteskjema, Banedata, målevognbilder, ønsket målhastighet osv.
 • Når begge har kommet frem til en prosjektering skal disse sammenlignes og når disse samsvarer, legges til grunn for koding av nedsettelsen. Begge kontrollører underskriver på prosjekteringen som også legges ut på nærmeste relerom.

Trinn 2. Kontroll av utført arbeid

 • Kontroll av rett koding og montasje/fjerning foretas etter at baliser er montert i infrastrukturen.
 • Oversikt over etablerte/fjernede hastighetsnedsettelser oppdateres fortløpende i BaneNOR sine systemer og tekniske rom.

Trinn 3. Ta i bruk den midlertidige hastighetsnedsettelsen

Meld fra til togleder / togekspeditør at kontrollene er utførte og egne sikkerhetstiltak er fjernet.

2.1.1 6.2.4 Anleggsdeler med mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling (lav risiko)

Med slike anleggsdeler menes blant annet:

 • S-lås.
 • Veibomdrivmaskin.
 • Blinkapparat
 • Jordfeilrelé.
 • Tidsrelé.
 • Nøkkelbryter for arbeidsområde.

2.1.2 6.2.5 Anleggsdeler med mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling (høy risiko)

Med slike anleggsdeler menes blant annet:

 • Signal.
 • Sporvekseldrivmaskin.
 • Rigel.
 • Manøversats.
 • Relé og kontaktor (uten pluggtilkopling).
 • Kabel.
 • Innkoblingsfelt.
 • Låsemodul Alstom sporvekseldrivmaskin
 • Sportilkoplingsboks akseltellersystem
 • Hjuldetektor akseltellersystem
 • ATC-balise/kodere.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Noe mer ressurskrevende å gjennomføre oppgaven.

2.5 S - sikkerhet

Kravendringen gir lavere sannsynlighet for feil i prosjektering og implementering, og gir dermed bedre sikkerhet.

2.6 L - levetid

Ingen endring.

2.7 Ø - økonomi

Noe mer ressurskrevende.

2.8 K - kapasitet

Ingen endring.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget er utarbeidet sammen med instruktørene i kontrollvirksomheten. Både årsak til, og omfang av endring antas å være solid fundert. Endringen anbefales gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 13:29 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:16 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 13:57 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --