Forskjell mellom versjoner av «560 2013 Endringsartikkel 630»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Opprettelse av endringsartikkel iht. endringsforslag)
 
(Endret sammen med Odd Erik Olsen og Arild Wahl Olsen iht. oppdatert tekst.)
Linje 28: Linje 28:
  
 
= Vurdering av endringen =
 
= Vurdering av endringen =
 +
 +
Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav.
  
 
== R - pålitelighet ==
 
== R - pålitelighet ==
 +
 +
Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.
  
 
== A - tilgjengelighet ==
 
== A - tilgjengelighet ==
 +
 +
Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.
  
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 
== M - vedlikeholdbarhet ==
 +
 +
Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.
  
 
== S - sikkerhet ==
 
== S - sikkerhet ==
 +
 +
Ingen endring
  
 
== L - levetid ==
 
== L - levetid ==
 +
 +
Ingen endring
  
 
== K - kapasitet ==
 
== K - kapasitet ==
 +
 +
Ingen endring
  
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen ==
 +
 +
Se "Referansedokumenter".
  
 
== Høringskommentarer ==
 
== Høringskommentarer ==
 +
 +
Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".
 +
 +
Formell intern høring:
 +
 +
Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.
 +
 +
Utbygging: Tilbakemelding mottatt.
 +
 +
Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.
 +
 +
Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.
 +
 +
Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.
  
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =

Revisjonen fra 4. jul. 2013 kl. 10:11

1 Endringsinformasjon

EndringsID 630
Forslagsdato 2013-07-03 13:44:15
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssysteme
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssystemer (KV KTI).

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.

Referansedokumenter Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer.pdf

2 Vurdering av endringen

Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav.

2.1 R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Tilbakemelding mottatt.

Trafikk og teknikk: Ingen tilbakemelding.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Utbygging

4.3 Bane

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes