Forskjell mellom versjoner av «560 2013 Endringsartikkel 630»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Innskrevet på vegne av Odd Erik Olsen)
(fjernet lenkeråte)
 
(9 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 23: Linje 23:
 
Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.
 
Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.
 
|-
 
|-
| Referansedokumenter ||[https://trv.jbv.no/endringsforslag/vedlegg/158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer.pdf]
+
| Referansedokumenter ||158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer
[https://trv.jbv.no/w/images/3/3f/H%C3%B8ringskommentarer_kap_10.pdf Høringskommentarer kap. 10]
+
[http://trv.jbv.no/w/images/8/8d/H%C3%B8ringskommentarer%282%29_Kapittel_10.pdf Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf]
 
|}
 
|}
  
Linje 73: Linje 73:
 
Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.
 
Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.
  
Bane Nett: Ingen tilbakemelding.
+
Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.
  
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
 
= Innstilling fra fagansvarlig =
Linje 82: Linje 82:
  
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 +
OK
 +
== Utbygging ==
  
== Utbygging ==
+
OK
  
 
== Bane ==
 
== Bane ==
 
+
OK
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 
+
OK
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
  
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
 
 
[[Kategori:Endringsartikler]]
 
  
<!-- Husk å endre kategori til "Endringsartikler til godkjenning" når forslaget er klart! -->
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]

Nåværende revisjon fra 24. jan. 2016 kl. 20:41

Endringsinformasjon

EndringsID 630
Forslagsdato 2013-07-03 13:44:15
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssysteme
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssystemer (KV KTI).

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.

Referansedokumenter 158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer

Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf

Vurdering av endringen

Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav.

R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

S - sikkerhet

Ingen endring

L - levetid

Ingen endring

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Ingen tilbakemelding.

Trafikk og marked: Tilbakemelding mottatt.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres