Forskjell mellom versjoner av «560 2013 Endringsartikkel 630»

(Behandlet i møte mellom jcs og fsh)
(fjernet lenkeråte)
 
(3 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 23: Linje 23:
 
Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.
 
Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.
 
|-
 
|-
| Referansedokumenter ||[https://trv.jbv.no/endringsforslag/vedlegg/158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer.pdf]
+
| Referansedokumenter ||158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer
 
[http://trv.jbv.no/w/images/8/8d/H%C3%B8ringskommentarer%282%29_Kapittel_10.pdf Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf]
 
[http://trv.jbv.no/w/images/8/8d/H%C3%B8ringskommentarer%282%29_Kapittel_10.pdf Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf]
 
|}
 
|}
Linje 82: Linje 82:
  
 
== Trafikk ==
 
== Trafikk ==
 
+
OK
 
== Utbygging ==
 
== Utbygging ==
  
Linje 90: Linje 90:
 
OK
 
OK
 
== Teknologi ==
 
== Teknologi ==
 
+
OK
 
== Konklusjon ==
 
== Konklusjon ==
  
Endringen gjennomføres/forkastes
+
Endringen gjennomføres
 
 
[[Kategori:Endringsartikler til godkjenning]]
 
  
<!-- Husk å endre kategori til "Endringsartikler til godkjenning" når forslaget er klart! -->
+
[[Kategori:Behandlede endringsartikler]]

Nåværende revisjon fra 24. jan. 2016 kl. 19:41

1 Endringsinformasjon

EndringsID 630
Forslagsdato 2013-07-03 13:44:15
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssysteme
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssystemer (KV KTI).

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.

Referansedokumenter 158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer

Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf

2 Vurdering av endringen

Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav.

2.1 R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

2.8 Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Ingen tilbakemelding.

Trafikk og marked: Tilbakemelding mottatt.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Tilbakemelding mottatt fra Teknologi.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres