Forskjell mellom versjoner av «560 2013 Endringsartikkel 630»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Endret kategori)
(Endringsinformasjon: Har oppdatert høringskommentarene fordi det var en kommentar som var uteglemt (jag har lagt ved en ny fil).)
Linje 24: Linje 24:
 
|-
 
|-
 
| Referansedokumenter ||[https://trv.jbv.no/endringsforslag/vedlegg/158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer.pdf]
 
| Referansedokumenter ||[https://trv.jbv.no/endringsforslag/vedlegg/158.pdf Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer.pdf]
[https://trv.jbv.no/w/images/3/3f/H%C3%B8ringskommentarer_kap_10.pdf Høringskommentarer kap. 10]
+
[[Fil:Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf|miniatyr|default|Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf]]
 
|}
 
|}
  

Revisjonen fra 17. jul. 2013 kl. 13:01

Endringsinformasjon

EndringsID 630
Forslagsdato 2013-07-03 13:44:15
Forslagsstiller Siren Aanstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 560
Kapittel Nytt kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssysteme
Avsnitt
Forslagstekst Dette er forslag til nytt kap. i bok 560, kap. 10 Kjøreveis kunde- og trafikkinformasjonssystemer (KV KTI).

Vedlagt er pdf-filer av selve kapittelteksten. Høringskommentarene iht. godkjenningsprosess i Bane Nett er innarbeidet her.

Referansedokumenter Kap10 KV IKT_20130503_innarbeidet kommentarer.pdf

Fil:Høringskommentarer(2) Kapittel 10.pdf

Vurdering av endringen

Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav.

R - pålitelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av påliteligheten.

A - tilgjengelighet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av tilgjengeligheten.

M - vedlikeholdbarhet

Endringen bidrar generelt til tydeliggjøring av kravene, noe som gir en bedring av vedlikeholdbarheten.

S - sikkerhet

Ingen endring

L - levetid

Ingen endring

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se "Referansedokumenter".

Høringskommentarer

Kapitlet har vært til formell faglig høring internt i Jernbaneverket. Høringskommentarer og behandling av disse fremkommer i vedlagte høringskommentarer, ref "Referansedokumenter".

Formell intern høring:

Teknologistaben: Ingen tilbakemelding.

Utbygging: Ingen tilbakemelding.

Trafikk og marked: Tilbakemelding mottatt.

Sikkerhet og kvalitet: Ingen tilbakemelding.

Bane Nett: Ingen tilbakemelding.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales - Odd Erik Olsen (på vegne av Tønnes Tønnesen).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Utbygging

Bane

Teknologi

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes