Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjonsanlegg)
m (__NUMBEREDHEADINGS__)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
 
Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra omformerstasjoner hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen matestasjoner.
 
Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra omformerstasjoner hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen matestasjoner.

Revisjonen fra 4. mar. 2011 kl. 15:05

1 Hensikt og omfang

Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra omformerstasjoner hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen matestasjoner.

Det er i denne sammenheng nødvendig med regler og krav til bygging av energiforsyningsanlegg, der resultatet er en tilstrekkelig energiforsyning for togfremføringen.

2 Bygging av energiforsyningen

2.1 Generelt

Regler og krav er basert på at det ved byggingen av, og derav under byggeperioden for, et energiforsyningsanlegg skal utvises omtanke og omhu med henblikk på å redusere faren for skade på personer og eiendom både under utførelsen av anlegget og senere under driften av dette.

Hensikten med prosedyrer, regler og krav til bygging av energiforsyningsanlegg kan deles inn i fire hovedpunkter:

  • tekniske forhold
  • sikkerhetsmessige forhold
  • arbeidsforhold
  • miljøforhold

Høyspenningsanlegget skal ferdigmeldes til Produkt- og Elektrisitetstilsynet av eieren og den som har forestått utførelsen av anlegget.

2.1.1 Tekniske forhold

Byggearbeid, driftsprøvinger etc. skal ikke innvirke på drift og vedlikehold av andre anlegg på en slik måte at disse kan få forringet sin tilsiktete virkning eller ta direkte skade.

2.1.2 Sikkerhetsmessige forhold

Byggearbeid, driftsprøvinger etc. skal ikke utsette anleggspersonell, driftspersonell eller sivile for økt sikkerhetsrisiko.

2.1.3 Arbeidsforhold

Arbeidsmiljølovens regler og Jernbaneverkets egne regler for arbeidstidsbestemmelser skal følges.

2.1.4 Miljøforhold

Byggearbeid, driftsprøvinger etc. skal omfattes av gjeldende regler og normer for miljø på arbeidsplasser og miljøforhold overfor naboer og andre interessenter.

2.2 Fremdrift

Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for gjennomføringen av byggeprosjektet i god tid før gjennomføringen er tenkt begynt. Utarbeidelsen av fremdriftsplanen skal gjøres i samordning med den aktuelle jernbaneeieren. Hensikten med fremdriftsplanen skal være å få gjennomført byggeprosjektet til fastsatt tid, og med et minimum av uheldige konsekvenser med hensyn på sikkerhet for personell, fare for skade på materiell og for togfremføringen generelt.

En ferdig utarbeidet fremdriftsplan skal etter utarbeidelse snarest oversendes jernbaneeier for godkjenning.

2.3 Byggetekniske forhold

Vitale anleggsdeler i forbindelse med energiforsyningen (eks: omformerstasjoner, transformatorstasjoner, koblingshus etc.) skal sikres etter [RSK]

2.4 Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjonsanlegg

Det koblingsanlegget det her er snakk om er koblingsanlegget i forbindelse med 1-fase høyspenningsanlegget for omformerstasjoner og transformatorstasjoner samt koblingshus.

Grensesnittet mellom matestasjon og kontaktledningsanlegg er kabelmuffe for tilkobling av matekabler i kontaktledningsmast. Fastmontering og tilkobling av kabler er byggherrens ansvar.

Reléplan for anlegget skal utarbeides og implementeres før idriftsettelse. Vernfunksjonene skal testes og SAT protokoller utarbeides for alle vern. Testene skal utføres ved tilnærmet normale feilbetingelser (så langt det er mulig skal prøvene baseres på endring av primærverdier). Distansevernet skal testes med reelle kortslutninger i både sone 1 og sone 2.

Det skal foretas impedansmålinger på kontaktledningsanlegget for hver utgående linje og i matestrekningens fulle lengde.