Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(+2 def)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__  
 
__NUMBEREDHEADINGS__  
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra omformerstasjoner hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen matestasjoner.
+
Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra [[Definisjon:Omformerstasjon|omformerstasjoner]] hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen [[Definisjon:Matestasjon|matestasjoner]].
  
 
Det er i denne sammenheng nødvendig med regler og krav til bygging av energiforsyningsanlegg, der resultatet er en tilstrekkelig energiforsyning for togfremføringen.
 
Det er i denne sammenheng nødvendig med regler og krav til bygging av energiforsyningsanlegg, der resultatet er en tilstrekkelig energiforsyning for togfremføringen.

Revisjonen fra 13. mar. 2015 kl. 10:22

1 Hensikt og omfang

Energiforsyning til kontaktledningsnettet kommer i hovedsak fra omformerstasjoner hvor spenning med frekvens 50 Hz omformes til 16 ⅔ Hz fra overordnet overføringsnett. Direktegenerering av energi med 16 ⅔ Hz frekvens foregår kun ved to kraftstasjoner i Norge. Fra kraftstasjon overføres energien over fjernledningsnett til transformatorstasjoner hvor innmating på kontaktledningsnettet foregår. Kraftstasjoner nær kontaktledningsnettet kan mate direkte inn på kontaktledningsnettet uten mellomliggende ledningsnett. Direktematende kraftstasjoner, transformatorstasjoner og omformerstasjoner blir ofte omtalt med fellesbetegnelsen matestasjoner.

Det er i denne sammenheng nødvendig med regler og krav til bygging av energiforsyningsanlegg, der resultatet er en tilstrekkelig energiforsyning for togfremføringen.

2 Bygging av energiforsyningen

2.1 Generelt

Kravene er fjernet.

2.2 Fremdrift

Kravene er fjernet.

2.3 Byggetekniske forhold

Kravene er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet.

2.4 Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjonsanlegg

Reléplan for anlegget skal utarbeides og implementeres før idriftsettelse. Vernfunksjonene skal testes og SAT protokoller utarbeides for alle vern. Testene skal utføres ved tilnærmet normale feilbetingelser (så langt det er mulig skal prøvene baseres på endring av primærverdier). Distansevernet skal testes med reelle kortslutninger i både sone 1 og sone 2.

Det skal foretas impedansmålinger på kontaktledningsanlegget for hver utgående linje og i matestrekningens fulle lengde.