Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Bryterfeilvern: Flyttet krav til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern)
m (Fjernet utgått tekst)
(Tagg: Erstattet)
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
= Hensikt og omfang =
 
Dette kapittelet fastlegger generelle regler og krav for prosjektering av det totale strømforsynings-anlegget inkludert [[Definisjon:Matestasjon|matestasjoner]]. Kapittelet skal sikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.
 
  
Deler av kapittelet er erstattet av nyreviderte kapitler der dette er angitt i teksten.
+
<big><big><big><span style="color:#ff0000">  OBS: Dette kapittelet er utgått.</SPAN></big></big></big> <br>
 
+
For historikk og gjeldende krav, se referanser i teksten i "historikk".
= Generelle krav til energiforsyningen =
 
 
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem]].
 
 
 
= Tilgjengelighet for matestasjoner =
 
 
 
Tilgjengeligheten defineres som :
 
 
 
<center><math>T={NDT - UT \over NDT} \cdot 100 % </math></center>
 
 
 
: T = Tilgjengelighet [%]
 
: NDT = Normal driftstid [timer, min eller s]
 
: UT = Utilgjengelig tid [timer, min eller s]
 
 
 
Regneperioden skal være 1 år.
 
 
 
Utilgjengelig tid, UT, defineres fra det tidspunkt en feil oppstår til feilen er utbedret med et fratrekk på stipulert utrykningstid for driftspersonell til stasjonen. Stipulert utrykningstid er 1,5 t pr år ved alvorlige feil og 3 t pr år ved feil. Dersom utrykningstiden er lengre skal den inngå i beregningen av utilgjengelig tid, UT.
 
 
 
Med feil menes driftsforstyrrelser der matestasjonen ikke kontinuerlig kan mate ut minst 100 % av installert effekt for matestasjonen på alle utgående linjeavganger.
 
 
 
Med alvorlig feil menes driftsforstyrrelser der matestasjonen ikke kontinuerlig kan mate ut minst 50% av installert effekt for matestasjonen på alle utgående kabelavganger.
 
 
 
Tilgjengeligheten berøres ikke av godkjente vedlikeholds- og revisjonsplaner for anlegget.
 
 
 
== Tilgjengelighet for en matestasjon ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Levetid ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= 1-fase belastning =
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem]].
 
== Dimensjonerende kortslutningsstrøm ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Overharmonisk belastningsstrøm ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= Spenningskvalitet =
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= Stabilitet 1-fasesiden =
 
== Kraftsystemet generelt ==
 
 
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Overharmoniske og dynamiske fenomener]].
 
 
 
== Matestasjoner ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= Samkjøring =
 
Krav a) er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper|Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper]].
 
 
 
Krav b) er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Effektflyt ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem]].
 
 
 
== Startprosedyrer ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Faseomforming, synkronisme ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Funksjonskrav ved overlast og kortslutning ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= Tilbakemating =
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold =
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav]].
 
 
 
= Generelle krav til bygg =
 
 
 
== Krav til branninndeling ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Brannvarsling og brannslukking ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Nødstopp ==
 
Krav om nødstopp er fjernet. Se forøvrig [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
= Utgående linjeutrustning, 15 kV 1 fase =
 
== Funksjon ==
 
Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg]].
 
== Kapasitet ==
 
Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg]] og [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem]].
 
 
 
== Dimensjonering ==
 
Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg]].
 
 
 
== Sikkerhet ==
 
=== Forrigling ved manøver av X-skillebryter ===
 
Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg]].
 
 
 
== Grensesnitt ==
 
Fjernet definisjon.
 
 
 
= Vern for utgående linjeutrustning og kontaktledningsanlegg =
 
 
 
''Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern]].''
 
 
 
== Bryterfeilvern ==
 
''Dette avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Sikker utkobling]].''
 
 
 
= Jording =
 
== Generelt ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav]].
 
== Funksjon ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav]].
 
 
 
=== Beskyttelsesjord og driftsjord ===
 
Kravene er ivaretatt av [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording]].
 
 
 
Krav mtp. overharmoniske er fjernet.
 
 
 
=== Utgående linjeutrustning ===
 
Erstattet av [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording]], [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg]] og NEK440.
 
 
 
= Målinger og måleutstyr =
 
== Generelt ==
 
Krav til målinger med hensyn til nødfrakobling, se spesielt [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Nødfrakobling]].
 
 
 
Krav til elektrisitetsmålere er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere]].
 
== Sum stasjon ==
 
Fjernet
 
 
 
== Utgående linjer ==
 
Erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg]].
 
 
 
= Fjernstyring =
 
== Generelt ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Signalomfang ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem]].
 
 
 
= Nødfrakobling =
 
Det skal etableres nødfrakobling i matestasjoner og koblingshus i henhold til [[Banestrømforsyning/Prosjektering/Nødfrakobling]].
 
 
 
= Omgivelser og miljø =
 
== Generelt ==
 
Avsnittet er fjernet eller erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Klimatiske forhold ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav]].
 
 
 
== Akustisk støy ==
 
Avsnittet er fjernet.
 
== EMC ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Psofometrisk støystrøm ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 
 
 
== Impulsstøy fra energiforsyningsanlegg ==
 
Kravet er fjernet.
 
 
 
== Radiostøy ==
 
Avsnittet er erstattet av [[Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner]].
 

Nåværende revisjon fra 3. feb. 2020 kl. 12:55


OBS: Dette kapittelet er utgått.
For historikk og gjeldende krav, se referanser i teksten i "historikk".