Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning

< Banestrømforsyning‎ | Prosjektering
Revisjon per 14. des. 2017 kl. 13:54 av Sd (diskusjon | bidrag) (Kapittelet formelt satt til utgått etter at alle tidligere krav er gjennomgått og eventuelt ivaretatt andre steder. Underlaget har vært flere tidligere godkjente endringsartikler.)


OBS: Dette kapittelet er utgått.
For gjeldende krav, se referanser i teksten.

1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet fastlegger generelle regler og krav for prosjektering av det totale strømforsynings-anlegget inkludert matestasjoner. Kapittelet skal sikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.

Deler av kapittelet er erstattet av nyreviderte kapitler der dette er angitt i teksten.

2 Generelle krav til energiforsyningen

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.

3 Tilgjengelighet for matestasjoner

Tilgjengeligheten defineres som :

T = Tilgjengelighet [%]
NDT = Normal driftstid [timer, min eller s]
UT = Utilgjengelig tid [timer, min eller s]

Regneperioden skal være 1 år.

Utilgjengelig tid, UT, defineres fra det tidspunkt en feil oppstår til feilen er utbedret med et fratrekk på stipulert utrykningstid for driftspersonell til stasjonen. Stipulert utrykningstid er 1,5 t pr år ved alvorlige feil og 3 t pr år ved feil. Dersom utrykningstiden er lengre skal den inngå i beregningen av utilgjengelig tid, UT.

Med feil menes driftsforstyrrelser der matestasjonen ikke kontinuerlig kan mate ut minst 100 % av installert effekt for matestasjonen på alle utgående linjeavganger.

Med alvorlig feil menes driftsforstyrrelser der matestasjonen ikke kontinuerlig kan mate ut minst 50% av installert effekt for matestasjonen på alle utgående kabelavganger.

Tilgjengeligheten berøres ikke av godkjente vedlikeholds- og revisjonsplaner for anlegget.

3.1 Tilgjengelighet for en matestasjon

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

3.2 Levetid

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

4 1-fase belastning

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.

4.1 Dimensjonerende kortslutningsstrøm

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

4.2 Overharmonisk belastningsstrøm

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

5 Spenningskvalitet

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

6 Stabilitet 1-fasesiden

6.1 Kraftsystemet generelt

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Overharmoniske og dynamiske fenomener.

6.2 Matestasjoner

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

7 Samkjøring

Krav a) er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper.

Krav b) er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

7.1 Effektflyt

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.

7.2 Startprosedyrer

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

7.3 Faseomforming, synkronisme

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

7.4 Funksjonskrav ved overlast og kortslutning

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

8 Tilbakemating

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

9 Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

10 Generelle krav til bygg

10.1 Krav til branninndeling

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

10.2 Brannvarsling og brannslukking

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

10.3 Nødstopp

Krav om nødstopp er fjernet. Se forøvrig Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

11 Utgående linjeutrustning, 15 kV 1 fase

11.1 Funksjon

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg.

11.2 Kapasitet

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.

11.3 Dimensjonering

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg.

11.4 Sikkerhet

11.4.1 Forrigling ved manøver av X-skillebryter

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg.

11.5 Grensesnitt

Fjernet definisjon.

12 Vern for utgående linjeutrustning og kontaktledningsanlegg

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern.

12.1 Bryterfeilvern

Dette avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Sikker utkobling.

13 Jording

13.1 Generelt

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

13.2 Funksjon

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

13.2.1 Beskyttelsesjord og driftsjord

Kravene er ivaretatt av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording.

Krav mtp. overharmoniske er fjernet.

13.2.2 Utgående linjeutrustning

Erstattet av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording, Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg og NEK440.

14 Målinger og måleutstyr

14.1 Generelt

Krav til målinger med hensyn til nødfrakobling, se spesielt Banestrømforsyning/Prosjektering/Nødfrakobling.

Krav til elektrisitetsmålere er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere.

14.2 Sum stasjon

Fjernet

14.3 Utgående linjer

Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg.

15 Fjernstyring

15.1 Generelt

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

15.2 Signalomfang

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.

16 Nødfrakobling

Det skal etableres nødfrakobling i matestasjoner og koblingshus i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering/Nødfrakobling.

17 Omgivelser og miljø

17.1 Generelt

Avsnittet er fjernet eller erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

17.2 Klimatiske forhold

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

17.3 Akustisk støy

Avsnittet er fjernet.

17.4 EMC

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

17.5 Psofometrisk støystrøm

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.

17.6 Impulsstøy fra energiforsyningsanlegg

Kravet er fjernet.

17.7 Radiostøy

Avsnittet er erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.