Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling

< Banestrømforsyning‎ | Prosjektering og bygging
Revisjon per 29. aug. 2018 kl. 09:44 av Stoy (diskusjon | bidrag) (Teknisk løsning: Oppdatert referanse til proarc. Iht. synerginr. 512596.)

1 Hensikt og omfang

Med Nødfrakobling (NFK) menes en funksjon for hurtig utkobling av kontaktledningsspenning på en matestrekning hvor faren for en alvorlig hendelse er oppdaget og der frakoblingen vil bidra til å begrense eller fjerne faren. NFK utføres av togleder eller togekspeditør (TXP), og funksjonen er tilgjengelig på alle elektrifiserte banestrekninger.

2 Teknisk løsning

Dagens utrustning består av kobbersløyfer mellom alle matestasjoner og med serielle reléer. Denne teknologien er foreldet, og ledergruppen i Infrastruktur bestemte 5. desember 2017 å digitalisere NFK. Ny løsning for NFK vil ha samme grensesnitt for togleder og TXP som i dag, men kommandoen vil gå til sentralen for fjernkontroll elkraft (FJEL). I FJEL vil systemet automatisk respondere med å sende UT-kommando til de relevante høyspenningsbrytere på aktuell strekning.

For nærmere informasjon om nytt system – se EH-900125-000 (ENDRINGSANALYSE Vurdering av konsekvenser ved å overføre funksjonen for nødfrakobling til fjernstyringssystemet for elkraft).

Ansvarlig for gjennomføring av digitaliseringsprosjektet er Infrastruktur/Energi. Ny løsning for NFK skal være på plass innen 2019. Etter dette kan alle eksisterende NFK-utrustning avvikles/saneres.

Som følge av ovenstående utgår alle krav til (infrastruktur)prosjekter om å bygge systemer/utrustning for NFK. Krav til den nye løsningen vil utvikles basert på føringene i nevnte endringsanalyse og i tett dialog mellom Teknologi (kravstiller) og brukere.