Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Bygninger»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Omfang)
m (Generelt: konvertert)
Linje 9: Linje 9:
  
 
= Generelt =
 
= Generelt =
 +
{{lærebokstoff|En forutsetning for at elektriske og mekaniske komponenter skal ha stabile  driftsforhold er at utstyret beskyttes mot vær og vind, og at de klimatiske forholdene holdes innenfor de krav som utstyrsleverandørene krever for å opprettholde funksjonsgarantien.
 +
 +
Bygninger med tilbehør skal også hindre eventuelle inntrengere å gjøre skade på eiendom, utstyr og seg selv.
 +
}}
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a) Bygninger og rom skal holdes forsvarlig vedlike slik at de ikke er forbundet med risiko for personell og materiell.}}
 +
# Befaring av bygningsmassen bør utføres i forbindelse med andre nødvendige besøk og det skal rapporteres for store avvik.
 +
# Se for øvrig [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Omsorgsplikt|Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser avsnitt om omsorgsplikt]].
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b) Rømningsveier og nødutganger ''skal'' ikke være blokkerte.}}
 +
 +
c) Det skal ikke finnes lekkasjer, verken utenfra eller fra utstyr eller materiell plassert inne, som kan ødelegge bygning, utstyr, komponenter eller omkringliggende miljø.
 +
 +
d) Uvedkommende skal ikke kunne ta seg inn i bygningen/anlegget.
  
 
= Innvendig =  
 
= Innvendig =  

Revisjonen fra 13. jan. 2011 kl. 09:19

Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av bygninger i Jernbaneverkets banestrømforsyning. I kapitlet inngår også krav til vedlikehold av bærbart sikkerhetsutstyr.

Bygninger med tilhørende utstyr finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Bygninger i banestrømforsyningen

Generelt

En forutsetning for at elektriske og mekaniske komponenter skal ha stabile driftsforhold er at utstyret beskyttes mot vær og vind, og at de klimatiske forholdene holdes innenfor de krav som utstyrsleverandørene krever for å opprettholde funksjonsgarantien.

Bygninger med tilbehør skal også hindre eventuelle inntrengere å gjøre skade på eiendom, utstyr og seg selv.

Sikkerhetskrav a) Bygninger og rom skal holdes forsvarlig vedlike slik at de ikke er forbundet med risiko for personell og materiell.

  1. Befaring av bygningsmassen bør utføres i forbindelse med andre nødvendige besøk og det skal rapporteres for store avvik.
  2. Se for øvrig Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser avsnitt om omsorgsplikt.

Sikkerhetskrav b) Rømningsveier og nødutganger skal ikke være blokkerte.

c) Det skal ikke finnes lekkasjer, verken utenfra eller fra utstyr eller materiell plassert inne, som kan ødelegge bygning, utstyr, komponenter eller omkringliggende miljø.

d) Uvedkommende skal ikke kunne ta seg inn i bygningen/anlegget.

Innvendig

Utvendig

Ventilasjon, kjøling og varme

= Kiosker og skap )

Vedlegg

Ingen