Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning»

(Begynt på konvertering)
 
(Energiforsyningens kvalitet)
Linje 15: Linje 15:
 
a) Den elektriske energiforsyningens kvalitet med tanke på spenning på togs strømavtaker, redundans, reserver/marginer og tilgjengelighet skal være i henhold til kvalitetskriteriet gitt i [JD 546] kapittel 5 avsnitt 2.  
 
a) Den elektriske energiforsyningens kvalitet med tanke på spenning på togs strømavtaker, redundans, reserver/marginer og tilgjengelighet skal være i henhold til kvalitetskriteriet gitt i [JD 546] kapittel 5 avsnitt 2.  
 
# Før det utføres endringer som kan føre til at kravene ikke oppfylles, skal det gjøres vurderinger av hvordan energiforsyningens kvalitet påvirkes. Slike endringer kan være:   
 
# Før det utføres endringer som kan føre til at kravene ikke oppfylles, skal det gjøres vurderinger av hvordan energiforsyningens kvalitet påvirkes. Slike endringer kan være:   
:1.1 Endringer i infrastrukturen (seksjonering av kontaktledningen, installert ytelse i matestasjoner og så videre)  
+
## Endringer i infrastrukturen (seksjonering av kontaktledningen, installert ytelse i matestasjoner og så videre)  
:1.2 Endringer i trafikken (endret ruteplan, økte togvekter, annen trekkraft og så videre)
+
## Endringer i trafikken (endret ruteplan, økte togvekter, annen trekkraft og så videre)

Revisjonen fra 28. nov. 2010 kl. 13:35

1 Omfang

Dette kapitlet stiller overordnede krav til energiforsyningen 16 2/3 Hz for togframføring og dens delfunksjoner. Kapitlet har vedlegg som foreslår prosedyre for kontroll og vedlikehold.

Anlegg som har innvirkning på energiforsyningen er gitt i tabell 18.1.

2 Generelle tekniske krav til energiforsyningen

2.1 Energiforsyningens kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet på den elektriske energiforsyningen er viktig for at togframføringen skal kunne skje i henhold til ruteplanen.

a) Den elektriske energiforsyningens kvalitet med tanke på spenning på togs strømavtaker, redundans, reserver/marginer og tilgjengelighet skal være i henhold til kvalitetskriteriet gitt i [JD 546] kapittel 5 avsnitt 2.

  1. Før det utføres endringer som kan føre til at kravene ikke oppfylles, skal det gjøres vurderinger av hvordan energiforsyningens kvalitet påvirkes. Slike endringer kan være:
    1. Endringer i infrastrukturen (seksjonering av kontaktledningen, installert ytelse i matestasjoner og så videre)
    2. Endringer i trafikken (endret ruteplan, økte togvekter, annen trekkraft og så videre)