Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning

< Banestrømforsyning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 17. nov. 2010 kl. 18:51 av Sd (diskusjon | bidrag) (Begynt på konvertering)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Dette kapitlet stiller overordnede krav til energiforsyningen 16 2/3 Hz for togframføring og dens delfunksjoner. Kapitlet har vedlegg som foreslår prosedyre for kontroll og vedlikehold.

Anlegg som har innvirkning på energiforsyningen er gitt i tabell 18.1.

2 Generelle tekniske krav til energiforsyningen

2.1 Energiforsyningens kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet på den elektriske energiforsyningen er viktig for at togframføringen skal kunne skje i henhold til ruteplanen.

a) Den elektriske energiforsyningens kvalitet med tanke på spenning på togs strømavtaker, redundans, reserver/marginer og tilgjengelighet skal være i henhold til kvalitetskriteriet gitt i [JD 546] kapittel 5 avsnitt 2.

  1. Før det utføres endringer som kan føre til at kravene ikke oppfylles, skal det gjøres vurderinger av hvordan energiforsyningens kvalitet påvirkes. Slike endringer kan være:
1.1 Endringer i infrastrukturen (seksjonering av kontaktledningen, installert ytelse i matestasjoner og så videre)
1.2 Endringer i trafikken (endret ruteplan, økte togvekter, annen trekkraft og så videre)