Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Isolatorer»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(+3 def)
m (Endret til Bane NOR)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__  
 
__NUMBEREDHEADINGS__  
 
= Omfang =
 
= Omfang =
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av [[Definisjon:Isolator (befest.komp.)|isolatorer]] i Jernbaneverkets banestrømforsyning.
+
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av [[Definisjon:Isolator (befest.komp.)|isolatorer]] i Bane NORs banestrømforsyning.
  
 
Brytere finnes normalt i 15-kV [[Definisjon:Koblingsanlegg|koblingsanlegg]] som vist i  <xr id="tab:objektmatrise" />.
 
Brytere finnes normalt i 15-kV [[Definisjon:Koblingsanlegg|koblingsanlegg]] som vist i  <xr id="tab:objektmatrise" />.

Revisjonen fra 2. jan. 2017 kl. 14:40

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av isolatorer i Bane NORs banestrømforsyning.

Brytere finnes normalt i 15-kV koblingsanlegg som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Isolatorer i banestrømforsyningen

2 Generelt

Isolatoren skal sikre nødvendig isolasjonsnivå mellom spenningsførende anleggsdel og jord eller mellom to spenningssatte anleggsdeler. Svikt i en isolator kan føre til total stopp for elektrisk framføring av tog inntil feilen er rettet.

a) Isolasjonsmaterialet skal være uten synlig skade.

  1. Bendslinger, rør, liner og lignende skal ikke påføre isolatorene skade.

b) Isolasjonsmaterialet skal være uten forurensning som svekker isolasjonsevnen slik at det kan oppstå overslag.

  1. Isolatorer innedørs bør også være tørre. Isolatorer montert innendørs i fuktige anlegg skal vedlikeholdes som om de står utendørs.
  2. Isolatorer i kompositt har et beskyttende lag med silikon som ikke bør vaskes av.

c) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep.

  1. Se forøvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om rust

d) Mekanisk belastning skal ikke være større enn isolatorene er dimensjonert og/eller godkjent for.

For krav til radiostøy og EMC, se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser avsnitt om elektromagnetisk miljø. Radiostøy bør spesielt undersøkes på isolatorer og kabelmuffer hvor en kan ha partielle utladninger.

3 Gjennomføringer

a) Det bør ikke forekomme skitt og støv inne i gjennomføringer.

b) Pakninger bør være tette og hele.

c) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.

  1. Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser avsnitt om elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.

d) Det bør ikke forekomme indre utladninger.

  1. Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
  2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler/Prosedyre for endemuffekontroll