Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Batterianlegg: konvertert)
(Lagt inn krav-ID for hele kapitlet)
(6 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Omfang =
 
= Omfang =
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Jernbaneverkets
+
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs
 
banestrømforsyning.
 
banestrømforsyning.
  
Linje 14: Linje 15:
 
Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.}}
 
Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04172'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.}}
 
{{sikkerhetskrav|a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.}}
 
# Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.
 
# Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.
 
+
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04173'''''
 +
 
b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.
 
b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.
# Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest]].
+
# Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest]].
# Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
+
# Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.</onlyinclude>
  
 
= Måle- og avlesningsinstrumenter =
 
= Måle- og avlesningsinstrumenter =
 
{{lærebokstoff|Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.}}
 
{{lærebokstoff|Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04174'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.}}
 
{{sikkerhetskrav|a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.}}
# Feil skal utbedres umiddelbart.
+
# Feil skal utbedres umiddelbart.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04175'''''
 +
 
b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.
 
b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.
# For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.
+
# For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.</onlyinclude>
  
For krav til energimålere, [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning#Energimåling|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning avsnitt om energimåling]]
+
For krav til energimålere, se [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning#Energimåling|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling]]
  
 
= Reléutrustning =
 
= Reléutrustning =
 
{{lærebokstoff|Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.}}
 
{{lærebokstoff|Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04176'''''
 +
 
a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.
 
a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.
# Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.
+
# Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04177'''''
 +
 
b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert
 
b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert
 
relèplan.
 
relèplan.
# Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest]].
+
# Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest]].
 
+
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04178'''''
 +
 
c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet
 
c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet
 
+
</onlyinclude>
 
= Brytere og vendere =
 
= Brytere og vendere =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04179'''''
 +
 
a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.
 
a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.
# Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest]]
+
# Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest]]</onlyinclude>
  
 
= Stasjonsdatamaskin =
 
= Stasjonsdatamaskin =
 
{{lærebokstoff|Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.}}
 
{{lærebokstoff|Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04180'''''
 +
 
a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.
 
a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.
 
+
</onlyinclude>
 
= Batterianlegg =
 
= Batterianlegg =
 
{{lærebokstoff|Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.}}
 
{{lærebokstoff|Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:04181'''''
 +
 
a) Batterieanleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.
 
a) Batterieanleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.
 
# Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
 
# Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
# Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.
+
# Ved lavere kapasitet bør hele [[Definisjon:Batteribank|batteribanken]] byttes.</onlyinclude>
 
 
b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.
 
  
= Vedlegg =
+
<onlyinclude>'''''TRV:04182'''''
Ingen
+
 +
b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.</onlyinclude>

Revisjonen fra 3. jun. 2020 kl. 10:54

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs banestrømforsyning.

Lokalkontrollkomponenter finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Lokalkontrolutrustning i banestrømforsyningen

2 Generelt

Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer. Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.

TRV:04172


▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

  1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.

TRV:04173

b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.

  1. Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
  2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.

3 Måle- og avlesningsinstrumenter

Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.

TRV:04174


▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.

  1. Feil skal utbedres umiddelbart.

TRV:04175

b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.

  1. For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.

For krav til energimålere, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling

4 Reléutrustning

Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.

TRV:04176

a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.

  1. Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.

TRV:04177

b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert relèplan.

  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.

TRV:04178

c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet

5 Brytere og vendere

TRV:04179

a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.

  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest

6 Stasjonsdatamaskin

Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.

TRV:04180

a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.

7 Batterianlegg

Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.

TRV:04181

a) Batterieanleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.

  1. Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
  2. Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.

TRV:04182

b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.