Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Generelt: konvertert)
m (Måle- og avlesningsinstrumenter: konvertert)
Linje 21: Linje 21:
 
# Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
 
# Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
  
= Måle- og avlesningsinstrumenter =  
+
= Måle- og avlesningsinstrumenter =
 +
{{lærebokstoff|Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.}}
 +
 
 +
{{sikkerhetskrav|a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.}}
 +
# Feil skal utbedres umiddelbart.
 +
 
 +
b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.
 +
# For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.
 +
 
 +
For krav til energimålere, [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning#Energimåling|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning avsnitt om energimåling]]
  
 
= Reléutrustning =  
 
= Reléutrustning =  

Revisjonen fra 13. jan. 2011 kl. 09:55

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Jernbaneverkets banestrømforsyning.

Lokalkontrollkomponenter finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Lokalkontrolutrustning i banestrømforsyningen

2 Generelt

Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer. Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.


▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

  1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.

b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.

  1. Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest.
  2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.

3 Måle- og avlesningsinstrumenter

Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.


▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.

  1. Feil skal utbedres umiddelbart.

b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.

  1. For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.

For krav til energimålere, Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning avsnitt om energimåling

4 Reléutrustning

5 Brytere og vendere

6 Stasjonsdatamaskin

7 Batterianlegg

8 Vedlegg

Ingen