Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (konvertert)
 
(Lenket til kravartikkel TRV:04182)
 
(23 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Omfang =
 
= Omfang =
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Jernbaneverkets
+
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs
 
banestrømforsyning.
 
banestrømforsyning.
  
Linje 10: Linje 11:
  
 
= Generelt =
 
= Generelt =
 +
{{lærebokstoff|Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer.
  
= Måle- og avlesningsinstrumenter =
+
Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.}}
  
= Reléutrustning =
+
[[TRV:04172|'''''TRV:04172''''']]<br /><br />{{:TRV:04172}}
  
= Brytere og vendere =
+
[[TRV:04173|'''''TRV:04173''''']]<br /><br />{{:TRV:04173}}
  
= Stasjonsdatamaskin =  
+
= Måle- og avlesningsinstrumenter =
 +
{{lærebokstoff|Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.}}
 +
 
 +
[[TRV:04174|'''''TRV:04174''''']]<br /><br />{{:TRV:04174}}
 +
 
 +
[[TRV:04175|'''''TRV:04175''''']]<br /><br />{{:TRV:04175}}
 +
 
 +
For krav til energimålere, se [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning#Energimåling|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling]]
 +
 
 +
= Reléutrustning =
 +
{{lærebokstoff|Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.}}
 +
 
 +
[[TRV:04176|'''''TRV:04176''''']]<br /><br />{{:TRV:04176}}
 +
 
 +
[[TRV:04177|'''''TRV:04177''''']]<br /><br />{{:TRV:04177}}
 +
 
 +
[[TRV:04178|'''''TRV:04178''''']]<br /><br />{{:TRV:04178}}
 +
 
 +
= Brytere og vendere =
 +
[[TRV:04179|'''''TRV:04179''''']]<br /><br />{{:TRV:04179}}
 +
 
 +
= Stasjonsdatamaskin =
 +
{{lærebokstoff|Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.}}
 +
 
 +
[[TRV:04180|'''''TRV:04180''''']]<br /><br />{{:TRV:04180}}
  
 
= Batterianlegg =
 
= Batterianlegg =
 +
{{lærebokstoff|Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.}}
 +
 +
[[TRV:04181|'''''TRV:04181''''']]<br /><br />{{:TRV:04181}}
  
= Vedlegg =
+
[[TRV:04182|'''''TRV:04182''''']]<br /><br />{{:TRV:04182}}
Ingen
 

Nåværende revisjon fra 13. jan. 2021 kl. 13:18

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs banestrømforsyning.

Lokalkontrollkomponenter finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Lokalkontrolutrustning i banestrømforsyningen

2 Generelt

Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer. Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.

TRV:04172

▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

  1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.

TRV:04173

b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.

  1. Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
  2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.

3 Måle- og avlesningsinstrumenter

Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.

TRV:04174

▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.

  1. Feil skal utbedres umiddelbart.

TRV:04175

b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.

  1. For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.

For krav til energimålere, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling

4 Reléutrustning

Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.

TRV:04176

a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.

  1. Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.

TRV:04177

b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert relèplan.

  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.

TRV:04178

c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet

5 Brytere og vendere

TRV:04179

a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.

  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest

6 Stasjonsdatamaskin

Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.

TRV:04180

a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.

7 Batterianlegg

Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.

TRV:04181

a) Batterieanleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.

  1. Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
  2. Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.

TRV:04182

b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.