Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (konvertert)
 
m (Generelt: konvertert)
Linje 10: Linje 10:
  
 
= Generelt =
 
= Generelt =
 +
{{lærebokstoff|Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer.
 +
 +
Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.}}
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.}}
 +
# Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.
 +
 +
b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.
 +
# Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest]].
 +
# Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
  
 
= Måle- og avlesningsinstrumenter =  
 
= Måle- og avlesningsinstrumenter =  

Revisjonen fra 13. jan. 2011 kl. 09:52

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Jernbaneverkets banestrømforsyning.

Lokalkontrollkomponenter finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Lokalkontrolutrustning i banestrømforsyningen

2 Generelt

Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer. Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.


▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

  1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.

b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.

  1. Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest.
  2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.

3 Måle- og avlesningsinstrumenter

4 Reléutrustning

5 Brytere og vendere

6 Stasjonsdatamaskin

7 Batterianlegg

8 Vedlegg

Ingen