Banestrømforsyning/Vedlikehold/Master

< Banestrømforsyning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 2. jan. 2017 kl. 15:43 av Sd (diskusjon | bidrag) (Endret til Bane NOR)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av master i Bane NORs banestrømforsyning.

Master finnes normalt som gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Master i banestrømforsyningen

2 Generelt

a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.

Se forøvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav til linjebefaring.

2.1 Fundamenter

a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.

b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på fundamentet.

c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.

  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

2.2 Barduner

a) Eventuelle barduer bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.

3 Tremaster

a) Alle stolper skal ha topphette. ([FEF] §6-2)

b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten

  1. Store skader bør utbedres snarest.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav med hensyn til råte.

4 Betongmaster

a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.

b) Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.

  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

5 Stålmaster

Sikkerhetskrav a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.

  1. Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav med hensyn til rust.