Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg og -utstyr

< Banestrømforsyning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 13. jan. 2011 kl. 13:20 av Sd (diskusjon | bidrag) (konvertert)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av sikkerhetsanlegg og -utstyr i Jernbaneverkets banestrømforsyning.

Sikkerhetsanlegg og -utstyr finnes normalt som vist iTabell 1.

Tabell 1: Sikkerhetsanlegg og -utstyri banestrømforsyningen

2 Generelt

Felles for alle sikkerhetsanlegg og –utstyr er at de skal hindre farlige situasjoner i å oppstå og reduseres skadene dersom en ulykke allerede har funnet sted.

3 Brann

Kravene her gjelder bare for anlegg som har installert detektor-, varslings- og slukningssystemer for brann.


▶ a) Brannanlegget skal til enhver tid kunne detektere, varsle og slukke tilløp til brann.

 1. Branndeteksjon og -varsling skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.


▶ b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.

3.1 Branndetektorer

▶ a) Branndetektorene skal detektere røk og varme i henhold til gjeldende forskrifter.


▶ b) Branndetektorene skal være fri for skader og ikke være tildekket.

3.2 Brannvarsling

▶ a) Varslingsanlegget skal ved deteksjon av brann gi melding til alarmsentral, samt lokal akustisk alarm.

3.3 Brannslukking

▶ a) Brannslukkingsutstyret skal finnes på merket plass, ikke være fjernet, flyttet eller tildekket.


▶ b) Pilen på brannslukkingsapparatets manometer skal stå i det grønne feltet, og brannslukkingsapparatets revisjonsdato skal ikke overskrides.

 1. Revisjonen skal utføres av autorisert personell.


▶ c) Sprinkleranlegg skal ikke være skadet eller tildekket.


▶ d) Trykket på slukkemiddelet (HALOTRON etc.) skal være innenfor de grenser som er satt for anlegget av leverandøren.

4 Innbruddsalarm

▶ a) Alarmsystemet skal detektere at noen prøver å komme seg inn eller er inne i bygningen dersom systemet ikke er slått av og ved deteksjon gi melding til eventuell alarmsentral.

 1. Alarmsystemet skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.

b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.

5 Nødbelysning og håndlykter

▶ a) Nødlyssystemet skal til enhver tid vise vei ut av anlegget.

 1. Nødlyset skal testes regelmessig.
 2. Eventuelle feil skal utbedres umiddelbart.


▶ b) Håndlykter skal til enhver tid være klar til bruk og ha den kapasitet som er spesifisert.

 1. Håndlyktene skal testes regelmessig for å sjekke kapasiteten.
 2. Når håndlyktene ikke er i bruk skal de stå til lading.

6 Førstehjelpsutstyr

▶ a) Førstehjelpsskrinet og eventuell båre skal finnes på avsatt merket plass der dette er påkrevd.


▶ b) Førstehjelpsskrinet skal ha en innholdsliste og innholdet i førstehjelpsskrinet skal til enhver tid være i henhold til innholdslisten.

 1. Uttatt utstyr skal etterfylles snarest.


▶ c) Utstyr og medikamenter skal ikke være gått ut på dato.

7 Spenningsindikatorer

▶ a) Dato for kontroll av spenningsindikatorer og spenningsdetektorer skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-IEC 1243] respektive [IEC 1243-2]
 2. Se for øvrig [FSH] §22.

8 Jordingsapparater og betjeningsstenger

▶ a) Dato for kontroll av bevegelige jordingsapparater med skinnefotklemme, jordsluttere, jordingsstenger, betjeningsstenger og isstøtere skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-EN 61230]
 2. Se for øvrig [FSH] §23.

9 Forriglinger

▶ a) Forriglinger, både elektriske og mekaniske, for sikring mot fare skal til enhver tid være i orden.

 1. Forriglinger bør testes regelmessig og i henhold til kap. 4 punkt 2.2
 2. Funksjonstesten bør dokumenteres.

10 Bommer og beskyttelsesgitter

� ▶ a) Bommer og beskyttelsesgitter skal være på plass og fungere etter hensikten.

11 Trykkavlastning

▶ a) Trykkavlastninger skal fungere etter hensikten 1. Kontroller spesielt at de ikke er rustet fast. 3. Mekaniske forriglinger bør smøres slik at de ikke gror fast.

12 Vedlegg

Ingen