Forskjell mellom versjoner av «Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Generelle krav til beskyttelsesskjerm)
(Alternative løsninger)
Linje 51: Linje 51:
 
Avsnittet beskriver alternative løsninger og krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane dersom det er mulig å klatre på utsiden eller innsiden av beskyttelsesskjermen, eller dersom det benyttes herdet laminert glass i hele beskyttelsesskjermens høyde.
 
Avsnittet beskriver alternative løsninger og krav til beskyttelsesskjerm for bruer over elektrisk jernbane dersom det er mulig å klatre på utsiden eller innsiden av beskyttelsesskjermen, eller dersom det benyttes herdet laminert glass i hele beskyttelsesskjermens høyde.
  
# I de tilfeller der det er mulig å få fotfeste på utsiden av beskyttelsesskjermen, dvs. at krav i avsnitt 2 pkt.2.2 ikke kan tilfredsstilles, må det monteres tverrskjerm på endene som hindrer adgang. Denne tverrskjermen kreves ikke innrammet i metall. Tillatte åpninger i tverrskjermen er max 2500 mm<sup>2</sup>. Tverrskjermen skal stikke min 500 mm ut fra kantdragers utside. Se figur .3. Evt. alternativ design av skjermen skal avtales med Jernbaneverket Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.
+
a) I de tilfeller der det er mulig å få fotfeste på utsiden av beskyttelsesskjermen, dvs. at krav i avsnitt 2 pkt.2.2 ikke kan tilfredsstilles, må det monteres tverrskjerm på endene som hindrer adgang. Denne tverrskjermen kreves ikke innrammet i metall. Tillatte åpninger i tverrskjermen er max 2500 mm<sup>2</sup>. Tverrskjermen skal stikke min 500 mm ut fra kantdragers utside. Se figur .3. Evt. alternativ design av skjermen skal avtales med Jernbaneverket Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.
# Som et alternativ til tverrskjerm beskrevet i punkt a), kan kantdrageren forsynes med et skråplan f.eks. i form av en skråstilt plate med min 60 helning i en lengde av min 1500 mm inn fra beskyttelsesskjermens ender, slik at fotfeste umuliggjøres. Se figur .3.
 
  
<center>[[Image:]]</center>
+
b) Som et alternativ til tverrskjerm beskrevet i punkt a), kan kantdrageren forsynes med et skråplan f.eks. i form av en skråstilt plate med min 60 helning i en lengde av min 1500 mm inn fra beskyttelsesskjermens ender, slik at fotfeste umuliggjøres. Se figur .3.
  
''Figur 10.3Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside''
+
<figure id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside">
 +
[[Bilde:JD525 10 fig003.png|thumb|center|500px|<caption>Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på beskyttelsens utside</caption>]]
 +
</figure>
  
# Dersom nedre 1 meter av beskyttelsen utføres i herdet laminert glass, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. 2.3 - 2.3.
+
c) Dersom nedre 1 meter av beskyttelsen utføres i herdet laminert glass, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. 2.3 - 2.3.
# Dersom det er klatremuligheter på beskyttelsens innside i form av føringsskinne, håndlist eller lignende, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. 2.3 - 2.3.
 
# Skjermen skal bestå av varmforsinket stål eller aluminium og ha jordforbindelse til skinne. Se figur .4
 
# Skjermen skal normalt være i tett utførelse, utført av metall. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm<sup>2</sup>. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Se figur .4.
 
# Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager. Se figur .4.
 
# Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på min 20. Se figur .4
 
# Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 1.5 meter. Se figur .5.
 
# Alternative løsninger av denne type skjerm kan tillates. Slike løsninger må avtales og godkjennes av JBV Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.
 
# Skjermen tillates utført som parallellogram (slik at den følger sporets trase).
 
  
<center>[[Image:]]</center>
+
d) Dersom det er klatremuligheter på beskyttelsens innside i form av føringsskinne, håndlist eller lignende, skal det benyttes en skjerm fra brua og ut over ledningsanlegget. Skjermen utføres i henhold til pkt. 2.3 - 2.3.
  
''Figur 10.4Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden og/eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen''
+
e) Skjermen skal bestå av varmforsinket stål eller aluminium og ha jordforbindelse til skinne. Se figur .4
  
<center>[[Image:]]</center>
+
f) Skjermen skal normalt være i tett utførelse, utført av metall. Alternativt kan det benyttes skjerm med åpninger, største tillatte åpninger i skjermen er max 900 mm<sup>2</sup>. Største tillatte åpning kan ha lengde max 30 mm. Se figur .4.
  
''Figur 10.5Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget''
+
g) Skjermen skal monteres med overkant under overkant kantdrager. Se figur .4.
 +
 
 +
h) Skjermen skal monteres med en vinkel nedover på min 20. Se figur .4
 +
 
 +
i) Skjermens skal ha en utstrekning langs brua slik at avstanden mellom skjermens avslutning og spormidt er min 1.5 meter. Se figur .5.
 +
 
 +
j) Alternative løsninger av denne type skjerm kan tillates. Slike løsninger må avtales og godkjennes av JBV Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.
 +
 
 +
k) Skjermen tillates utført som parallellogram (slik at den følger sporets trase).
 +
 
 +
<figure id="fig:Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden og/eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen">
 +
[[Bilde:JD525 10 fig004.png|thumb|center|500px|<caption>Alternativ løsning til beskyttelsesskjerm der det er mulig å klatre på innsiden og/eller det benyttes herdet laminert glass i nedre del av beskyttelsen</caption>]]
 +
</figure>
 +
 
 +
<figure id="fig:Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget">
 +
[[Bilde:JD525 10 fig005.png|thumb|center|500px|<caption>Krav til utstrekning av skjerm over ledningsanlegget</caption>]]
 +
</figure>
  
 
== Krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk ==
 
== Krav til beskyttelsesskjerm for bruer uten gang/sykkeltrafikk ==

Revisjonen fra 27. des. 2010 kl. 22:10