Definisjon:Kartprojeksjon

Matematisk eller grafisk overføring av den krumme jordoverflaten, eller deler av den, til enten en digital eller en forminsket grafisk gjengivelse i planet.