Definisjon:Komponentsvikt

IEV 448-12-09

nb: komponentsvikt

en: hardware failure

feilaktig operasjon [IEV 448-12-02] av vern forårsaket av svikt av en komponent i vern [IEV 448-11-01].

Merknad: denne type feil kan vanligvis bli oppdaget ved testing under vedlikehold