Definisjon:Kontaktlednings-impedans

Impedans i banestrømmens elektriske krets.