Definisjon:Lasket spor

Jernbanespor der skinnene er skjøtet sammen med lasker i 10 - 45 meters mellomrom.