Definisjon:Monitorer

Del av informasjonsanlegg for visning av fri tekst på skjerm.