Definisjon:Nasjonalt geodetisk grunnlag

Geodetisk fastmerkenett som Statens kartverk har ansvar for. Omfatter geodetisk stamnett, geodetisk landsnett, nivellementsnett og tyngdenett. De eldre trekantnettene av 1.- 4. orden regnes også som en del av det nasjonale geodetiske grunnlag.