Definisjon:OC (Order Control)

Den delen av et sikringsanlegg som tar imot ordre fra togleder eller togekspeditør.