Definisjon:Områdestyring

Styring av et begrenset område på en større stasjon eller strekning.