Definisjon:Oppkjøring av sporveksel

Kjøring over en sporveksel i tungespissens retning når denne er lagt i stilling til nabospor.