Definisjon:Overgangsmotstand for jordingsanlegg

Resistansen mellom jordingsanlegget og nøytral jord.