Definisjon:Overlastytelse

IEV 602-03-10

nb: overlastytelse

en: overload capacity

den høyeste lasten som kan opprettholdes i løpet av en begrenset tid