Definisjon:Overvåkingskort

Elektronisk kort som overvåker tilstanden til varmeelementene i en sporvekselvarmegruppe.